Gimnastika VG

Plan i program rada 

Program gimnastičke škole za djecu od 1. do 4. razreda i sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (tjelesnoga, kreativnoga, emotivnoga i kognitivnoga). Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih športaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece u dobi od 6 do 10 godina. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo gimnastička škola predstavlja temelj za stvaranje budućih vrhunskih športaša. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Treninzi se dva puta tjedno i traju 60 minuta.

U rad gimnastičke škole uključena su djeca prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola. U prvu se kategoriju svrstavaju djeca koja pohađaju prvi i drugi razred, a u drugu kategoriju djeca trećih i četvrtih razreda osnovnih škola. Tijekom rada škole potrebno je voditi računa o intergativnom pristupu tako da športski trening bude nadgradnja svakodnevne aktivnosti djece.

Psihosomatski razvoj djece
Potičemo višestrani psihosomatski razvoj djece
Zdrastvena kultura 
Razvijamo zdrastvenu kulturu u svrhu očuvanje i unpređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline
Tjelesna vježba 
Zadovoljiti dječije potrebe za kretanjem, odnosno vježbanjem i putem toga stvoriti navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja
Razvijati motoričke sposobnosti
Pružamo djeci mogućnost za stjecanje osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za prilagodbu novim motoričkim aktivnostima